English | Français   rss
Liên kết
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên: Đại học Huế tiên phong trong kết nối tri thức, chia sẻ nguồn lực, kiến tạo giá trị (04-08-2023 14:54)
Góp ý

Sáng ngày 08/4, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương; Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương; Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), hơn 200 đại biểu là đại diện các Trường đại học, cao đẳng, các sở ban ngành thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại Diễn đàn

 

Diễn đàn là cơ hội để xây dựng cầu nối vững chắc giữa giáo dục, nghiên cứu và thương mại; cùng nhau tìm kiếm động lực, hoạch định chính sách, xây dựng môi trường thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới nhằm nhận diện hiện trạng Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp các địa phương, trường đại học cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên; định hướng giải pháp phát triển, thúc đẩy ĐMST&KN của Quốc gia; Đánh giá vai trò của trường đại học trong hoạt động giáo dục và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nhận diện những điểm nghẽn/rào cản trong hoạt động của của các đơn vị; Đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối nguồn lực ĐMST&KN khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vai trò của các bên liên quan; đề xuất tiêu chí đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động ĐMST&KN trong các trường đại học, cao đẳng và các địa phương. 

 

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, hiện nay, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là một động lực cho phát triển với mục tiêu "Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế". Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông - lâm nghiệp bền vững. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, xác định mục tiêu phát triển miền Trung - Tây nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá. Để thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông lưu ý các tỉnh miền Trung - Tây nguyên cần xác định, việc phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại diễn đàn

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, với sự chủ động và xác định con đường đi phù hợp cho mình, năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong 3 địa phương trên toàn quốc được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng danh hiệu “Địa phương cống hiến tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp” và danh hiệu “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh và trao tặng năm 2022. Từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 844 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vào năm 2016, Thừa Thiên Huế đã sớm ban hành các kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án và đặc biệt đã phê duyệt Đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở điều chỉnh nội dung Đề án của Trung ương để phù hợp hơn với tình hình mới và định hướng phát triển của địa phương. Đặc biệt, vừa qua HĐND tỉnh đã ban hành 2 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030” và Nghị quyết “Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”. Đây là chủ trương, chính sách góp phần hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khắp trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đề xuất, xây dựng các dự án khởi nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Nhiều dự án khởi nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia tại cuộc thi vùng và khu vực đều đạt giải cao và phát huy giá trị kinh tế ngay khi tham gia vào thị trường.

 

Đại học Huế tiên phong trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên với các hoạt động thí điểm, đào tạo, huấn luyện, kết nối và xây dựng hệ sinh thái. Với định hướng là đại học sáng tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo, Đại học Huế đóng góp vào việc hình thành những tài năng và nhà lãnh đạo trẻ có khả năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực; liên kết với doanh nghiệp: đem lại cơ hội hợp tác, chia sẻ kiến thức và kỹ năng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và tri thức từ đại học vào thực tiễn kinh doanh; Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ kết nối đầu tư, tư vấn kinh doanh, và các dịch vụ hỗ trợ khác, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững và gia tăng khả năng cạnh tranh; Xây dựng cộng đồng đổi mới sáng tạo gắn kết các cá nhân và tổ chức có cùng đam mê và tầm nhìn về sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với những vai trò đó, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế khẳng định Đại học Huế sẽ là nơi kiến tạo sự thay đổi, thay đổi từ trong quá trình đào tạo để sinh viên ra trường có những những tư duy thay đổi, từ đó tạo nên những hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có giá trị phục vụ cộng đồng. 

Tại diễn đàn, các đại biểu tích cực thảo luận, tiếp cận sâu sắc hơn thực trạng, những khó khăn, thách thức và đề xuất được nhiều giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc thúc đẩy các hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp cho Vùng. Diễn đàn này cũng là cơ hội quan trọng để kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác các bên trong thời gian tới.

 

Tại diễn đàn, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế; Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã ký kết với các doanh nghiệp nhằm gắn kết giữa các nền tảng và chia sẻ nguồn nhân lực trong xây dựng hệ sinh tái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Dịp này, 5 thành viên mới tham gia vào mạng lưới sáng kiến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các trường đại học và cao đẳng miền Trung và Tây Nguyên: Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Quảng Nam; Trường Đại học Vinh; Trường Cao đẳng Du lịch Huế. 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×