English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế thỏa thuận hợp tác với SEAMEO CELLL (07-09-2022 16:13)
Góp ý

Ngày 7/9/2022, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế và TS. Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm Khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy khả năng, thế mạnh trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ khoa học, đào tạo của hai bên.

 

Hai bên triển khai hợp tác trong việc: Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên, người học và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN và các nước trên thế giới; Tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, người học đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và cho khu vực ASEAN; Liên kết với tổ chức đại diện độc quyền của Cambridge tại Việt Nam (VN 247. REAP- HEVOBOOKS) phát triển việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế “Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill” đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận; Liên kết với tổ chức đại diện độc quyền của Cambridge tại Việt Nam (VN 247. REAP-HEVOBOOKS) tổ chức điểm Khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill được đặt tại Đại học Huế để triển khai tốt và hiệu quả việc thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Hợp tác tư vấn giáo dục, hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực cho các tổ chức có nhu cầu; Hợp tác trong truyền thông, phát triển thương hiệu của các bên; Các hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khác theo nhu cầu hai bên.

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế; Bà Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL; Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch HĐQT VN247 ký kết hợp tác

 

 

Trung tâm SEAMEO CELLL được thành lập theo quyết định số 1561/QĐ-BGDĐT ngày 23/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Trung tâm SEAMEO CELLL chính thức được khu vực và quốc tế công nhận khi Bản Thỏa thuận được ký giữa Chính phủ Việt Nam và SEAMEO vào ngày 20/3/2013 tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEC 47).

 

Chức năng của Trung tâm SEAMEO CELLL là nghiên cứu về học tập suốt đời; trung tâm thông tin, tư vấn về học tập suốt đời; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về học tập suốt đời và giáo dục người lớn,... Trung tâm SEAMEO CELLL là trung tâm khu vực dẫn đầu nghiên cứu, đào tạo về học tập suốt đời, một diễn đàn để hoạch định các chính sách giáo dục về học tập suốt đời, là đầu mối liên kết giữa các quốc gia Đông Nam Á, Châu Á, và Châu Âu để thúc đẩy hợp tác về học tập suốt đời.

 

PV

Liên kết
×