English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tiếp và làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội (18-07-2023 16:56)
Góp ý

Ngày 18/7, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế có buổi tiếp và làm việc với GS.TS. Deng Wen Ling, Than tán, Trưởng phòng Khoa học, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội. 

 

Tại buổi tiếp, Giám đốc Đại học Huế thông tin về những hợp tác đã và đang được triển khai với các đại học, học viện Đài Loan như: Ming Chi University of Technology; National Chengkung University; National Chiaotung University; National Chi Nan University; National Taiwan Ocean University (NTOU); National University of Kaohsiung; Lunghwa University of Science and Technology; National Pingtung University of Science and Technology; National Taiwan Normal University… Đại học Huế tham gia khung hợp tác nghiên cứu của Diễn đàn các Giám đốc đại học Đông Nam Á và Đài Loan (SATU President’s Forum) trong đó Đại học Huế là thành viên; nhiều chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác đào tạo giữa các trường thành viên Đại học Huế với các đại học Đài Loan đang được triển khai. 

 

Hai bên mong muốn tiếp tục xúc tiến kế hoạch thiết lập Trung tâm Giáo dục Đài Loan (Taiwan Center for Education) tại Đại học Huế để đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, triển khai các chương trình đào tạo, các hoạt động thực tập cho sinh viên. Nhân dịp này, Giám đốc Đại học Huế nhận lời mời của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội có chuyến thăm các đại học Đài Loan trong thời gian tới, tiến đến mở rộng các hoạt động hợp tác.

 

 

 

 

 

Liên kết
×