English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ về Trung tâm Trải nghiệm sống an toàn (31-05-2022 15:56)
Góp ý

Ngày 31/5/2022, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và Bà Hwang Debora, Chủ tịch Hiệp hội phòng cháy chữa cháy Quốc tế Hàn Quốc đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong viêc xây dựng Trung tâm Trải nghiệm sống an toàn đặt tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

 

Trung tâm Trải nghiệm sống an toàn sẽ là trung tâm trải nghiệm ứng phó với thiên tai, rủi ro trong cuộc sống. Trung tâm này sẽ được trang bị hệ thống ứng phó thảm họa theo mô hình Hàn Quốc với sự hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin từ các bên liên quan của Hàn Quốc. Mô hình Trung tâm sẽ bao gồm các hạng mục: Phòng điều khiển trung tâm; Phòng trải nghiệm thực địa; Phòng trưng bày thiết bị; Phòng triển lãm; trung tâm trải nghiệm chương trình giáo dục.

Liên kết
×