English | Français   rss
Liên kết
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha (12-04-2022 15:01)
Góp ý

Đại học Aveiro được thành lập năm 1973. Đến nay, Đại học Aveiro được công nhận là một trong những đại học sáng tạo nhất ở Bồ Đào Nha, chất lượng cao về giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức của Đại học Aveiro bao gồm các hệ thống chuyển giao tri thức giữa trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy sự gắn kết giữa giảng dạy và nghiên cứu, là nơi hấp dẫn cho sinh viên quốc tế.

 

Đại học Huế và Đại học Aveiro đã có mối quan hệ hợp tác thông qua Dự án VETEC (Erasmus+). Trong khuôn khổ dự án, hai bên đã có các đoàn chuyên gia trao đổi, tham dự hội thảo, tập huấn ở hai đại học.

 

 

Tại buổi làm việc sáng 12/4/2022, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và GS. David Nunes Resende, Đại học Aveiro đã bày tỏ mong muốn sẽ thúc đẩy những hoạt động chung mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp trong trường đại học. Hai bên nhất trí cùng tham gia các dự án hợp tác do Châu Âu tài trợ về xây dựng năng lực và chuyển giao tri thức nhằm không chỉ nâng tầm quan hệ giữa hai đại học mà còn vì mục đích phát triển vùng.

Liên kết
×