English | Français   rss
Liên kết
Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 (09-05-2021 20:23)
Góp ý

Ngày 06/5/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Huê đã họp và thống nhất năm 2021 sẽ thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) tại Đại học Huế gồm: Hội đồng I- Khoa học Tự nhiên, Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội đồng III - Nông-Lâm nghiệp và Y Dược. Các thành viên Hội đồng KH&ĐT đã tiến hành đề cử thành viên cho 3 HĐGSCS.  

 

Xem chi tiết danh sách ở đây.

 

Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, căn cứ danh sách đề cử này, đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐGSCS và căn cứ số lượng, thành phần ứng viên đăng ký xét, Giám đốc Đại học Huế sẽ lựa chọn và ra quyết định thành lập 3 HĐGSCS.

 

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×