English | Français   rss
Liên kết
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 (06-07-2020 19:28)
Góp ý

Ngày 30/6/2020, HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 áp dụng đối với 28 HĐGGS ngành liên ngành.

 

Mời xem:

- Quyết định 18/QĐ-HĐGSNN tại đây

- Danh sách chi tiết danh mục cho từng HĐGS ngành, liên  ngành tại đây.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×