English | Français   rss
Liên kết
Thông báo điều chỉnh lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (07-06-2021 14:08)
Góp ý

Căn cứ Công văn số 35/HĐGSNN ngày 01/6/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Đại học Huế xin thông báo điều chỉnh lịch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thời gian nộp hồ sơ ứng viên tại Đại học Huế như sau:

 

1. Kế hoạch họp các Hội đồng:

 

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên

Phiên 1: 08g00, Ngày 19 tháng 8 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phiên 1: 08g00, Ngày 12 tháng 8 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (III): Hội đồng Nông - Lâm nghiệp và Y học

Phiên 1: 08g00, Ngày 12 tháng 8 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2021

 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến 17g00 ngày 25 tháng 7 năm 2021.

 

Các nội dung khác vẫn như trong Thông báo số 790/TB-ĐHH ngày 27/5/2021).

 

Trên đây là nội dung Thông báo số 827/TB-ĐHH ngày 03/6/2021.

Các tin mới hơn
Liên kết
×