English | Français   rss
Liên kết
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020 (03-08-2020 10:19)
Góp ý

Từ ngày 15/7 đến 1/8/2020 các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2020 đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá phần báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Huế công khai kết quả xét tại HĐGSCS như sau:

 

1. Ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan

Hội đồng GSCS

Số ứng viên đăng ký

Số ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan

I: Khoa học Tự nhiên

05

03

II: Khoa học Xã hội và Nhân văn

02

02

III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y

08

08

 

2. Ứng viên đủ điều kiện để đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

STTT

Họ và tên ƯV

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

Số phiếu tín nhiệm*

HĐGSCS I: Khoa học Tự nhiên

1

Hồ Việt Đức

PGS

Hóa học, Hóa hữu cơ

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

9/9/9

2

Trần Thanh Nhàn

PGS

Khoa học trái đất, Địa kỹ thuật

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9/9/9

3

Nguyễn Trường Thọ

PGS

Vật lý, Vật lý chất rắn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9/9/9

HĐGSCS II: Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

Hoàng Trọng Hùng

PGS

Kinh tế/Kinh doanh và Quản trị

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

8/8/9

2

Trần Tự Lực

PGS

Kinh tế/Kinh tế nông nghiệp

Trường Đại học Quảng Bình

8/8/9

HĐGSCS III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y

1

Lê Đình Phùng

GS

Chăn nuôi, Chăn nuôi

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/11/11

2

Đinh Văn Dũng

PGS

Chăn nuôi, Chăn nuôi

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/11/11

3

Nguyễn Hồ Lam

PGS

Nông nghiệp, Trồng trọt

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/11/11

4

Nguyễn Ngọc Phước

PGS

Chăn nuôi,

Nuôi trồng thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11/11/11

5

Ngô Văn Bình

PGS

Sinh học,

Động vật học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

11/11/11

6

Hoàng Công Tín

PGS

Sinh học, Sinh học môi trường

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

11/11/11

7

Trần Kiêm Hảo

PGS

Y học, Nhi khoa

Bệnh viện Trung ương Huế

11/11/11

8

Hồ Hữu Thiện

PGS

Y học, Ngoại tiêu hóa

Bệnh viện Trung ương Huế

11/11/11

Ghi chú:* Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ.

---------------------------

Mọi ý kiến, phản ánh liên quan xin liên hệ trước ngày 18/8/2020 về địa chỉ:

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

ĐT: 0234.3824030, Email: bkhcn@hueuni.edu.vn

Liên kết
×