English | Français   rss
Liên kết
Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường tổ chức bảo vệ luận văn cho 14 học viên (20-08-2021 15:43)
Góp ý

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến cho 14 học viên Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường. Đây là chương trình đào tạo quốc tế liên kết với Trường Đại học Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào được Đại học Huế giao cho Trường Đại học Khoa học tổ chức đào tạo và quản lý.

 

Khởi động từ năm 2018, Chương trình được xây dựng nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào theo sự thỏa thuận giữa Đại học Huế và Trường Đại học Savannakhet. Đối tượng tuyển sinh là giảng viên đại học, công chức, viên chức làm việc trong các ngành liên quan ở tỉnh Savannakhet và các tỉnh miền Trung Lào. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, kiến thức bao gồm các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, luật và chính sách môi trường, xã hội học môi trường.... nhằm giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt các vị trí giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên, phát triển bền vững.

 

Khóa tuyển sinh đầu tiên Đại học Huế hỗ trợ kinh phí đào tạo, giao cho Trường Đại học Khoa học tổ chức, quản lý chương trình và Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn. Các học phần được tổ chức giảng dạy, thực hành, thực tế tại Savannakhet và tại Huế.

 

Mặc dù còn một số hạn chế do năng lực tiếng Anh chưa tốt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến quá trình triển khai nghiên cứu và làm việc với giảng viên hướng dẫn, các Hội đồng chấm luận văn đã đánh giá cao nỗ lực của các học viên và đã chấm điểm 14/14 luận văn từ điểm khá trở lên. Phát biểu sau khi bảo vệ luận văn, nhiều học viên đã cảm ơn chương trình đã giúp họ không chỉ nâng cao kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học mà còn giúp cải thiện được năng lực tiếng Anh rõ rệt.

 

Một số hình ảnh các buổi bảo vệ:

 

 

 

 

Ban KHCN&QHQT

Liên kết
×