English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XIII (29-12-2021 11:41)
Góp ý

 

Sáng ngày 29/12/2021, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XIII dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy Đại học Huế. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế.

 

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Quang Linh, UVTV Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

 

 

 

Công bố Quyết định của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc chuẩn y đồng chí Bùi Văn Lợi, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại hoc Huế giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế thông tin một số vấn đề về thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế trong quý IV năm 2021.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận và thống nhất thông qua một số chủ trương về công nhận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường đại học thành viên: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh tế; thông qua Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Huế về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2021 và nhiệm vụ Quý I năm 2022; Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2022; Chương trình công tác Kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế và Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Đại học Huế.

 

 

 

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định, trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Quang Linh, UVTV Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế  và công bố Quyết định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Bùi Văn Lợi, UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế.

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×