English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế: khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 (24-12-2021 15:22)
Góp ý

 

Ngày 24/12/2021, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2021. Tham dự lễ có đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

 

Lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng được Đảng uỷ Đại học Huế tổ chức định kỳ hàng năm cho quần chúng ưu tú, được lựa chọn từ các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở trực thuộc. Năm nay, lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có 151 đồng chí, trong đó 126 sinh viên và 25 cán bộ giảng viên là những quần chúng ưu tú, đầy nhiệt huyết và giàu lòng cách mạng, có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Mục đích của lớp học nhằm cung cấp cho quần chúng ưu tú, những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm một số nội dung cơ bản về: lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, theo chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, để đạt và vượt mức chỉ tiêu kết nạp là 1.000 đảng viên mới của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đại học Huế sẽ tập trung lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển đảng và xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Được biết, Đảng bộ Đại học Huế là đảng bộ có truyền thống làm tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong sinh viên; hàng năm trong toàn Đảng bộ Đại học Huế tổ chức từ 5 đến 6 lớp bồi dưỡng kiến thức nhận thức về Đảng dành cho quần chùng ưu tú với số lượng từ 1.200 đến 1.400 quần chúng, kết nạp hơn 200 đảng viên mới.

 

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
×