English | Français   rss
Liên kết
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI (21-03-2021 11:00)
Góp ý

 

Ngày 21/3/2021, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị chuyên đề và sinh hoạt chính trị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và học tập chuyên đề “Tuổi trẻ Đại học Huế học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế trực tiếp quán triệt tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 200 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt trong toàn Đại học Huế.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế quán triệt tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế đánh giá cao sự chủ động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế trong công tác tổ chức quán triệt các nghị quyết và học tập các chuyên đề của Đảng. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế khẳng định các cấp từ Trung ương đến địa phương đều rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trẻ, trong đó nòng cốt là lực lượng thanh niên, đoàn viên sinh viên trong các trường đại học. Sự rèn luyện, trưởng thành trong công tác Đoàn, Hội được minh chứng từ nhiều tấm gương thành công, điều đó cho thấy nền tảng từ công tác Đoàn - Hội rất quan trọng trong đội ngũ trí thức trẻ. Lực lượng cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội của Đại học Huế trước hết phải gương mẫu trong học tập, phải là những người học khá trở lên, chấp nhận dấn thân, tự tin trong các hoạt động Đoàn - Hội; sinh viên Đại học Huế cần tăng cường các kỹ năng trong học tập, rèn luyện, giao tiếp từ đó bứt phá vươn lên, xứng tầm là sinh viên của một đại học lớn trong cả nước, hướng đến Đại học Quốc gia.

 

Đại học Huế đang nỗ lực xây dựng và phát triển trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang triển khai xây dựng các Nghị quyết lớn, trong đó có “Nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước” và gắn liền với vai trò của Đại học Huế. Lực lượng đoàn viên, sinh viên Đại học Huế cũng cần thể hiện vai trò, đóng góp của mình trong quá trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế cũng như Đại học Huế.

 

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt Đại học Huế tham gia Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt Đoàn – Hội đã được học tập chuyên đề “Tuổi trẻ Đại học Huế học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thông qua Hội nghị, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Đại học Huế đã phát động Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên - Star Award 2021 do Đại học Huế đăng cai.

 

Trần Đức

Liên kết
×