English | Français   rss
Liên kết
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ: “Việc đi lên của Thừa Thiên Huế gắn liền với sự phát triển của Đại học Huế” (13-04-2021 14:14)
Góp ý

Đó là khẳng định của Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ chủ chốt của Đại học Huế do Đảng ủy Đại học Huế tổ chức ngày 13/4/2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, UVTV Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế; gần 700 cán bộ lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong toàn Đại học Huế.

 

 

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị

 

Mục đích của Hội nghị nhằm tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI gắn với triển khai chương trình hành động của Đại học Huế thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thông qua Hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp từ đó nâng cao nhận thức, thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Nghị quyết và đưa Nghị quyết của Đảng vào trong công tác, học tập và cuộc sống của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Đảng bộ.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ đã quán triệt những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó đồng chí nhấn mạnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 năm 2020 của Chính phủ. Xác định rất rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với vai trò của Đại học Huế và các đơn vị thành viên của Đại học Huế. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí nhấn mạnh vai trò của Đại học Huế trong việc phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh nhà, là hạt nhân trong việc phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ số của tỉnh Thừa Thiên Huế; sự gắn kết giữa Đại học Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế là không thể tách rời trong tổng hòa chung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, trong đó tiếp tục nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Huế trong việc thực hiện thành công Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị; thực hiện mục tiêu xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường Đại học hàng đầu Châu Á; phát triển Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế… Phân tích, làm rõ một số nội dung cụ thể, trọng tâm trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của Đại học Huế lần thứ VI.

 

Tổng kết Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế yêu cầu các đảng ủy, chi ủy cơ sở và chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ Đại học Huế tiếp tục triển khai nghiêm túc việc quán triệt, học tập các các văn bản, nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên, viên chức, người lao động và người học, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động sự thống nhất, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đạt kết quả cao nhất.

 

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã có những trao đổi trong thực hiện các nhiệm vụ của Đại học Huế và địa phương, đất nước

 

Nhân dịp này, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí,  30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí đảng viên; khen thưởng 03 đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, 16 tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể  và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành tích nổi bật trong năm 2020.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế trao tặng Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác năm 2020

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế khen thưởng Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

 

         

Trần Đức

 

 

Liên kết
×