English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế: khai giảng lớp bồi lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021 (09-04-2021 10:36)
Góp ý

Ngày 09/4/2021, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021. Tham dự Lễ có đồng chí Nguyễn Chí Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc và các học viên tham gia lớp học.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được Đảng uỷ Đại học Huế tổ chức định kỳ hàng năm cho các đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ ĐHH. Mục đích nhằm cung cấp cho đảng viên mới một số nội dung cốt lõi về: nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đường lối phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và xác định mục tiêu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…, theo chương trình học tập lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở đó, nhằm củng cố kiến thức, xây dựng lý tưởng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội trong tương lai; đồng thời phát huy tính tiên phong của người đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác và học tập.

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm nay của Đảng bộ Đại học Huế có số lượng là 137 học viên. Trong đó, học viên nữ là 83, nam là 54; số học viên là cán bộ là 36, sinh viên là 101. Đa số học viên là cán bộ, sinh viên trẻ, đầy nhiệt huyết và giàu lòng cách mạng, có khát vọng vươn lên, với ước mơ cháy bỏng được học tập, được cống hiến cho Đảng, cho đất nước. Đội ngũ báo cáo viên mời giảng cho lớp học là những cán bộ công tác Đảng lâu năm, có uy tín, kinh nghiệm đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cấp bộ đảng ở Tỉnh uỷ và Đại học Huế. Lớp học được tổ chức từ ngày 09-16/4/2021.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề tại lớp học

 

 

 

Trần Đức

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×