English | Français   rss
Liên kết
Thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN trong Đại học Huế (25-09-2020 09:48)
Góp ý

Đề án Cố đô Khởi nghiệp đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và được ra mắt tại Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 được tổ chức tại Đại học Huế sáng ngày 24/9/2020, trong đó nhấn mạnh mô hình liên kết 3 bên: chính quyền - trường đại học – doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN trong Đại học Huế.

Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

 

Tham dự diễn đàn có Ông Lê Trường Lưu, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở, ban ngành, các doanh nghiệp, sinh viên Huế.

 

Mục tiêu của đề án nhằm tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năng động và hiệu quả với sự tham gia, kết nối thường xuyên của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

 

Để đạt được mục tiêu đề ra, đề án nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế tiềm năng; xây dựng chiến lược và thể chế chính sách để phát triển các ngành trọng điểm, tạo môi trường thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa
phương nhằm thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Các giải pháp được nêu trong đề án xoay quanh vấn đề liên kết 3 bên giữa chính quyền - trường học – doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Sớm xây dựng thành công khu ươm tạo công nghệ, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN trong các trường thuộc Đại học Huế. Chuyển đổi các tổ chức KH&CN có tiềm năng công lập sang doanh nghiệp KH&CN, trước hết là hỗ trợ các trường thuộc Đại học Huế chuyển đổi một số tổ chức KH&CN sang mô hình doanh nghiệp KH&CN;  Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; Kết nối các bên tham gia vào thị trường KH&CN, tạo sự kết nối giữa nhà khoa học của đơn vị nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, phân phối, thương mại.

 

Trong đó, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới và sáng tạo - Đại học Huế được đánh giá là đơn vị có nhiệm vụ quan trọng cùng với Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các dịch vụ, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

Đề án cũng nêu cụ thể cơ chế tổ chức thực hiện, bên cạnh các sở, ban, ngành của Tỉnh, Đại học Huế sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên; Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên; triển khai các chương trình, hoạt động thuộc Đề án này nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Đại học Huế sẽ xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo nâng cao nhận thức cho sinh viên về tư duy đổi mới sáng tạo, các kỹ thuật, kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy giao lưu kết hợp giữa các trường đại học, các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Tư vấn, hỗ trợ phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp; Thúc đẩy các ý tưởng, đề tài và dự án khoa học tiến đến khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu ươm tạo các sản phẩm KH&CN có tiềm năng để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

PV

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×