English | Français   rss
Liên kết
Xây dựng và phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia (17-09-2020 14:11)
Góp ý

UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã kết luận như vậy khi làm việc với UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ và đoàn lãnh đạo Đại học Huế vào ngày 15/9 về sự phát triển của Đại học Huế trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu làm rõ hơn sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh.

 

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế khẳng định: “Sau 11 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW, ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, Đại học Huế đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực công tác. Số lượng và chất lượng các ngành đào tạo đại học, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngày càng tăng. Số lượng công bố khoa học của Đại học Huế đăng trên các ấn phẩm khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (hay WoS) và danh mục Scopus tăng nhanh”.

 

Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Quang Linh kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban xây dựng đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia của Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 27/5/2020 của Chính phủ; triển khai thực hiện đề án, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Đại học Quốc gia Huế một cách toàn diện, lâu dài theo chiến lược xây dựng Đại học Huế trung hạn và dài hạn. Đồng thời, đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị giáo dục hiện đại, đồng bộ, xây dựng tái cấu trúc Đại học Huế; mở rộng cơ chế hoạt động của Đại học Huế theo mô hình Đại học Quốc gia và thực hiện lộ trình tự chủ đại học.

 

Giai đoạn 2020 – 2025, phát triển Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo mô hình “Trường – Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; Bệnh viện Trường Đại học Y Dược đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế của các nước phát triển; phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia; xây dựng trung tâm khoa học – công nghệ miền trung trên cơ sở phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế do Thủ tướng thành lập.

 

Để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch, Đại học Huế đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hỗ trợ, tạo điều kiện và ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết số 83-NQ/CP ngày 27/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Kết luận tại buổi làm việc với Đại học Huế theo Thông báo số 619/TB-BGD-ĐT ngày 03/8/2020.

 

Để làm rõ hơn sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định: “Một trong những sự kiện nổi bật của Tỉnh vừa qua là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54. Nghị quyết này có nhiều nội dung lớn liên quan đến Đại học Huế. Do vậy, vị trí, vai trò của Đại học Huế không thể tách rời trong quá trình phát triển của tỉnh”.

 

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong thời gian qua về sự phát triển của Đại học Huế. Thời gian tới, Đại học Huế cần tiến hành rà soát lại đề án để sớm trình Chính phủ, trước mắt là hoàn thiện đề án tiền khả thi trở thành Đại học Quốc gia. Đại học Huế cần xây dựng phát triển khu đô thị đại học với những bước đi căn cơ, vững chắc. Tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế cần xây dựng đề án đào tạo theo hướng phát triển nguồn nhân lực, nhất là những lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật, sư phạm… Sau buổi làm việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành kết luận liên quan đến những vấn đề đã trao đổi để sớm triển khai thực hiện Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

 

Những kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đồng tình và làm rõ hơn một số vấn đề. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi làm việc với Đại học Huế. Trong đó khẳng định và thống nhất, phát triển Đại học Huế theo định hướng nghiên cứu, trên cơ sở tự chủ đại học. Đồng ý chủ trương Đại học Huế xây dựng đề án sắp xếp Trường Cao đẳng Y tế Thừa Thiên Huế vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Đại học Huế.

 

Tin: Anh Phong, AH; Ảnh: Anh Phong

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×