English | Français   rss
Liên kết
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Đại học Huế về tiến độ các dự án (08-10-2020 07:48)
Góp ý

Trong các ngày 6-7/10/2020, Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã có chương trình làm việc và kiểm tra tiến độ các chương trình, dự án của Đại học Huế. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã tiếp và làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chỉ đạo buổi làm việc tại Đại học Huế

 

Hiện tại, Đại học Huế đang triển khai, thực hiện các chương trình, dự án gồm: Dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế; Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng của Đại học Huế; Dự án nhà làm việc và nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế; Dự án nâng cao năng lực đào tạo, NCKH và khám chữa bệnh tại Trường ĐHYD và Bệnh viện Trường ĐHYD; Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET); Dự án “Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cở sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia Chương trình Etep”.

 

Dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế được thực hiện trong năm 2015 – 2020 với quy mô đầu tư xây dựng 09 hạng mục công trình, trong đó đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 8/9 công trình (Giảng đường lớn học chung 4 tầng của các trường tại số 04 Lê Lợi; Nhà học 4 tầng Trường ĐHSP; Nhà học - Thí nghiệm 2 tầng của Trường ĐHNL; Khu thí nghiệm cơ bản 4 tầng của Trường ĐHKH; Khu học và thí nghiệm Trường ĐHYD; Nhà học chuyên ngành 04 tàng của Trường ĐHNN; Nhà hiệu bộ và Hội trường (05 tầng + 01 tầng hầm) của Trường ĐHKT; Nhà làm việc Trường Đại học Luật, Đại học Huế), 01 công trình đang thi công Hạ tầng kỹ thuật của Trường Đại học Nghệ thuật).

 

Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng của Đại học Huế có thời gian thực hiện từ 2020 - 2022 với quy mô đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng tại Khu Quy hoạch Đại học Huế và Khu QH Viện Công nghệ Sinh học.

 

Dự án nhà làm việc và nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế thực hiện trong giai đoạn 2020-2023 với quy mô đầu tư xây dựng 03 công trình: Trường ĐHKH, Trường ĐHNL, Trường ĐHKT.

 

Dự án nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường ĐH Y Dược và Bệnh viện Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế thực hiện trong giai đoạn 2014-2022 với quy mô: xây dựng, thiết bị, đào tạo.

 

Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) với các tiểu dự án gồm: Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ Răng hàm mặt dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ Đa khoa dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, được thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2020.

 

Dự án “Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cở sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia Chương trình Etep được thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế báo cáo tiến độ các dự án Đại học Huế, nêu một số kiến nghị của Đại học Huế đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với sự phát triển của Đại học Huế.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số dự án còn chậm. Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cũng nêu những khó khăn còn tồn tại và kiến nghị Bộ GDĐT quan tâm, tạo điều kiện và trình Chính phủ phê duyệt Báo cáo tiền khả thi để Đại học Huế thực hiện các bước của dự án, đảm bảo quy hoạch chi tiết của Đại học Huế phù hợp với Quy hoạch tổng thể của thành phố Huế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Khu đô thị đại học và tăng cường cơ sở vật chất của Đại học Huế để thành ĐHQG; xem xét giao kế hoạch vốn theo đề xuất của ĐH Huế để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ; đưa các dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục tăng cường CSVC cho Đại học Huế.

 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác quản lý các dự án tại Đại học Huế. Nguồn vốn cấp cho Đại học Huế không lớn so với nhu cầu của Đại học Huế nhưng tỉ lệ giải ngân cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị của Đại học Huế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động tập trung nguồn lực, các nguồn vốn đầu tư, ủng hộ tối đa Đại học Huế thực hiện kế hoạch phát triển.

 

PV

Liên kết
×