English | Français   rss
Liên kết
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2019: Đại học Huế có 5 GS và 6 PGS (11-11-2019 16:56)
Góp ý

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 gồm 75 GS (1 trường hợp đặc biệt) và 349 PGS. Năm nay, Đại học Huế có 5 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

 

Danh sách các CBGV Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2019:

1. Nguyễn Thị Hoài - Trường ĐH Y Dược - Ngành Dược học 

2. Đinh Quang Khiếu - Trường ĐH Khoa học - Ngành Hóa học

3. Hoàng Thị Thái Hòa - Trường ĐH Nông Lâm - Ngành Nông nghiệp

4. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Trường ĐH Y Dược - Ngành Y học

5. Trần Văn Huy - Trường ĐH Y Dược - Ngành Y học

 

Danh sách các CBGV Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019:

1. Nguyễn Đức Cường - Khoa Du lịch - Ngành Hóa học 

2. Nguyễn Văn Minh - Trường ĐH Nông Lâm - Ngành Lâm nghiệp

3. Liêu Linh Chuyên - Trường ĐH Ngoại ngữ - Ngành Ngôn ngữ học

4. Nguyễn Đặng Hồ Hải - Trường ĐH Khoa học - Ngành Toán học

5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Trường ĐH Sư phạm - Ngành Văn học

6. Lê Thị Thu Phương - Trường ĐH Sư phạm - Ngành Vật lý

 

Ngoài ra, có 2 ứng viên từ HĐGSCS Đại học Huế cũng đã đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm nay:

1. Phạm Đình Dũ - Trường ĐH Thủ Dầu Một - Ngành Hóa học

2. Trần Văn Tân - Trường Đại học Đồng Tháp - Ngành Hóa học.

 

Nguồn tin: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-duoc-hdgsnn-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_517/ 

Liên kết
×