English | Français   rss
Liên kết
Mời giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (07-05-2020 23:08)
Góp ý

Ngày 04/5/2020, HĐGSNN đã có Thư mời số 60/TM-HĐGSNN đề nghị các GS, PGS đang công tác ở các cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên tham gia các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 theo hình thức trực tuyến.

 

Theo đó, mỗi GS, PGS sẽ được cấp 1 tên đăng nhập và mật khẩu qua email, đăng nhập vào trang http://hdgsnn.gov.vn/gtuv để thực hiện việc giới thiệu.

 

Mỗi người chỉ được giới thiệu 01 lần cho 01 HĐGS ngành, liên ngành phù hợp; số lượng giới thiệu tối đa 15 ứng viên và giới thiệu không quá 03 người cùng 1 cơ sở giáo dục đại học tham gia 01 HĐGS ngành, liên ngành.

 

Hạn cuối giới thiệu là ngày 25/5/2020.

 

Chi tiết thư mời của HĐGSNN có thể xem ở đây.

Liên kết
×