English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (17-06-2020 14:09)
Góp ý

Ngày 16/6/2020, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 91/HĐGSNN-VP thông báo về tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

 

Theo đó, hội nghị tập huấn sẽ tiến hành trực tuyến qua hệ thống Zoom (https://zoom.us/meetings) từ 8g00 đến 11g30 ngày 20/6/2020. Các điểm cầu là các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020. Thành phần tập huấn gồm các thành viên HĐGSCS năm 2020; ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

 

Tại Đại học Huế, Hội nghị tập huấn trực tuyến sẽ được tổ chức từ 8g00 ngày 20/6 tại Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.

 

Xem chi tiết Công văn tại đây.

Liên kết
×