English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hữu cơ bằng phương pháp hóa tính toán kết hợp với thực nghiệm
Góp ý

Luận án tính toán được các thông số lượng tử đánh giá hoạt tính ức chế ăn mòn của 3 dẫn xuất altilisin từ lá sake và 14 hợp chất xanthone từ vỏ quả măng cụt

Đóng góp mới của Luận án

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube