English | Français   rss
Liên kết
Tổng hợp, biến tính vật liệu nano của một số nguyên tố đất hiếm và đánh giá hoạt tính xúc tác quang
Góp ý

Luận án đã tổng hợp thành công vật liệu nano Nd2O3 có cấu trúc mạng lưới xốp và quả cầu đa cấp bằng phương pháp hai pha; các điều kiện ảnh hưởng đến hình thái vật liệu như thời gian phản ứng, nhiệt độ thủy nhiệt và nhiệt độ nung sản phẩm đã được khảo sát

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Họ và tên NCS: Lê Hữu Trinh 

Tên luận án: Tổng hợp, biến tính vật liệu nano của một số nguyên tố đất hiếm và đánh giá hoạt tính xúc tác quang

Ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 944 0119        

Khóa đào tạo: 2015

Người hướng dẫn:

GS.TS Trần Thái Hòa

PGS.TS Nguyễn Đức Cường

Đơn vị đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

– Tổng hợp thành công vật liệu nano Nd2O3 có cấu trúc mạng lưới xốp và quả cầu đa cấp bằng phương pháp hai pha; các điều kiện ảnh hưởng đến hình thái vật liệu như thời gian phản ứng, nhiệt độ thủy nhiệt và nhiệt độ nung sản phẩm đã được khảo sát.

– Tổng hợp thành công vật liệu nano Gd2O3 hạt cầu bằng phương pháp polyol, sử dụng Triethylene glycol với vai trò vừa là dung môi vừa là chất hoạt động bề mặt. Với sự hỗ trợ của lò vi sóng giúp quá trình tổng hợp rất nhanh. Các điều kiện phản ứng đã được khảo sát để kiểm soát kích thước và hình thái sản phẩm. 3 – Tổng hợp thành công vật liệu thanh nano Gd(OH)3 bằng phương pháp polyol trong dung môi nước. Sản phẩm có hoạt tính xúc tác quang tốt đối với phản ứng oxy hóa hoàn toàn Congo đỏ với sự hỗ trợ của H2O2.

– Tổng hợp thành công vật liệu nano hạt cầu đa cấp CeO2 bằng phương pháp polyol trong dung môi nước. Sản phẩm có hoạt tính xúc tác quang tốt cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn Metyl xanh trong điều kiện chiếu UV.

– Sử dụng phương pháp polyol điều chế vật liệu nano hạt cầu đa cấp Nd-CeO2 và thanh nano Gd-Nd(OH)3. Phương pháp này rất tiềm năng để pha tạp ion vào mạng tinh thể cấu trúc nền mà không làm phá vỡ cấu trúc nano ban đầu.

-------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

PhD. Student: Le Huu Trinh

The thesis title: “SYNTHESIS, MODIFICATION OF NANOMATERIALS OF SOME RARE EARTH ELEMENTS AND THE EVALUATION OF THEIR PHOTOCATALYTIC ACTIVITY.”

Major: Physical chemistry and theoretical chemistry

Code: 944 0119

Course: 2015 Supervisors: 1. Prof. Dr. Tran Thai Hoa

  1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Cuong

Training location: University of Science, Hue University

Content: briefly state new academic and theoretical contributions, new arguments are drawn from the research and survey results of the thesis.

Successfully synthesized Nd2O3 nanomaterials with a porous network structure and multi-level spheres by two-phase method; The conditions affecting the material morphology such as reaction time, hydrothermal temperature and product calcination temperature were investigated.

Successfully synthesized Gd2O3 spherical nanomaterials by polyol method, using tri-ethylene glycol as both solvent and surfactant. With the help of a microwave oven, the synthesis process is very fast. The reaction conditions were investigated to control product size and morphology.

Successfully synthesized Gd(OH)3 nanorod material by polyol method in a water solvent. The product has a good photocatalytic activity for the complete oxidation of Red Congo with the help of H2O2.

Successfully synthesized CeO2 multi-level spherical nanomaterials by polyol method in a water solvent. The product has a good photocatalytic activity for the complete oxidation of Methyl blue under UV irradiation.

Using polyol method to prepare multi-level spherical nanomaterials Nd- CeO2 and nanorods Gd-Nd(OH)3. This method has great potential for ionic doping into the matrix lattice without disrupting the original nanostructure.

Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно