English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 (13-04-2021 14:35)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức cá, nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 


1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 được phê duyệt theo Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem danh mục tại đây).


2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:


- Nộp hồ sơ đăng ký gồm thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học (tải về các mẫu tại đây: Thuyết minh, Tiềm lực KH&CN), số lượng 07 bản, tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế (KHCN&QHQT) Đại học Huế trước 17g00 ngày 26/4/2021. Bản điện tử hồ sơ gửi về email: nguyenha@hueuni.edu.vn.

 
- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh trước Hội đồng tuyển chọn bằng MS powerpoint (khoảng 10-15 phút); dự kiến Hội đồng sẽ họp trong thời gian từ ngày 03/5 đến 07/5/2021.


3. Sau khi Hội đồng tuyển chọn họp, các cá nhân được tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 nộp hồ sơ về Ban KHCN&QHQT Đại học Huế trước 17g00 ngày 11/5/2021. Hồ sơ đóng thành 07 quyển, mỗi quyển gồm có:


- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn và Bản giải trình hoàn thiện thuyết minh của chủ nhiệm;


- Thuyết minh đề tài được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn, có đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị và của Đại học Huế;


- Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT);


- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có);


- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;


- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài.


Bản điện tử của hồ sơ gửi về email nguyenha@hueuni.edu.vn (tên file ghi rõ “Hồ sơ B2022_hovaten”).


4. Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dự toán kinh phí đề tài được lập theo hướng dẫn tại mục 4 và Phụ lục 1 của Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT.


Mọi thông tin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế, email: nguyenha@hueuni.edu.vn, ĐT: 0234.3824030.

 

*Các nội dung trên có trong Công văn số 511/ĐHH-KHCNQHQT ngày 13/4/2021 của Đại học Huế gửi các đơn vị.

 

Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно