English | Français   rss
Liên kết
Thông báo nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021 (25-11-2020 08:36)
Góp ý

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã phát hành thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021. Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

 

- Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm:

a) Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, sinh học, Khoa học tự nhiên khác;

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;

c) Khoa học y, dược;

d) Khoa học nông nghiệp.

 

- Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu: tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc (được thực hiện ở Việt Nam) thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

 

- Cơ cấu giải thưởng:

+ từ 01 đến 03 Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học.

+ 01 Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.

 

- Các mốc thời thời gian xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021:

+ Tiếp nhận hồ sơ: từ 08g00 ngày 30/11/2020 đến 17g00 ngày 31/12/2020.

+ Công tác xét chọn Giải thưởng: từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021.

+ Trao Giải thưởng: tháng 5/2021.

 

Thông tin chi tiết và cách thức nộp hồ sơ mời xem tại đây.

 

Liên kết
×