English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (09-03-2021 16:24)
Góp ý

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ (KH&CN) lần thứ IV, năm 2021, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc thông báo và đôn đốc các tác giả/đồng tác giả nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng theo các nội dung sau:

 

1. Đối tượng tuyển chọn

- Tác giả/đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình KH&CN;

- Công trình KH&CN đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 và Điều 15 Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về KH&CN không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về KH&CN.

 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử (dạng PDF), được lưu trong USB, không đặt mật khẩu, bao gồm:

  1. Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản chính) của tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình (Mẫu ĐK);
  2. Báo cáo tóm tắt (bản chính): công trình nghiên cứu khoa học (Mẫu BC1), công trình nghiên cứu phát triển công nghệ (Mẫu BC2), công trình ứng dụng công nghệ (Mẫu BC3);
  3. Tài liệu liên quan đến việc công bố hoặc văn bản xác nhận kết quả ứng dụng công trình (Mẫu XN);
  4. Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

Khi có yêu cầu, tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên Hội đồng được làm việc trực tiếp với bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.

 

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7g30 ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến trước 17g00 ngày 31 tháng 8 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3822439).

- Các đơn vị lập danh sách trích ngang (tên tác giả, đơn vị, tên công trình) gửi về Đại học Huế qua Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế trước 17g00 ngày 06 tháng 9 năm 2021, bản điện tử gửi qua địa chỉ email: bkhcn@hueuni.edu.vn.

 

* File kèm: các biểu mẫu liên quan.

Liên kết
×