English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo khoa học Quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ (28-11-2020 08:24)
Góp ý

Ngày 28/11, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020. Hội thảo được tổ chức qua nhiều năm với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực, với mục đich tạo diễn đàn khoa học để thảo luận và phân tích các khía cạnh hoạt động và phát triển của khoa học công nghệ, cập nhật các xu thế mới trong nghiên cứu khoa học thế giới, trao đổi, chia sẻ các nghiên cứu, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công bố các bài báo khoa học và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, với số lượng bài gửi đến hội thảo là 62 bài. Trong đó có 12 bài chuyên ngành Khoa học tự nhiên, 38 bài chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn, 12 bài chuyên ngành Khoa học giáo dục. Ban Tổ chức đã biên tập và chọn 44 bài xuất bản trong kỷ yếu, trong đó có 1 bài trình bày tại phiên toàn thể, 31 bài trình bày tại các tiểu ban, 12 bài trình bày dưới hình thức Poster.

 

Các bài báo gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay, như: việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực người học.

 

Hội thảo không những là sân chơi khoa học mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ của các cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục nói riêng và sự nghiệp nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại học của Việt Nam nói chung.

PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

 

PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm lần thứ IX năm 2021 cho Trường ĐHSP Thái Nguyên.

Trường ĐHSP

Liên kết
×