English | Français   rss
Liên kết
Tạp chí khoa học Đại học Huế gia nhập DOAJ (29-10-2020 09:56)
Góp ý

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế vừa được tổ chức chỉ mục DOAJ (Thư mục các tạp chí truy cập mở - Directory of Open Access Journals) chấp thuận gia nhập vào ngày 26/10/2020.

 

 

 

Gia nhập DOAJ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế có thể tăng cường khả năng hiển thị, khả năng tiếp cận đến giới học thuật nhờ tính năng truy cập mở trên toàn cầu đối với mọi ngành học, địa lý hay ngôn ngữ.

 

DOAJ độc lập 100% và duy trì tất cả các dịch vụ và siêu dữ liệu của mình dưới dạng miễn phí để sử dụng hoặc tái sử dụng cho mọi người.

 

Đây là kết quả của quá trình nỗ lực trong lộ trình quốc tế hóa của Tạp chí khoa học Đại học Huế, khẳng định vị thế của một Tạp chí có uy tín, đáp ứng các chuẩn quốc tế, góp phần đưa mục tiêu xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia trong thời gian sớm nhất.

 

PV

Các tin đã đăng
Liên kết
×