English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo Quản lý quy trình biên tập và xuất bản theo chuẩn mực của các nhà xuất bản quốc tế uy tín (16-12-2020 13:58)
Góp ý

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo “Quản lý quy trình biên tập và xuất bản theo chuẩn mực của các nhà xuất bản quốc tế uy tín"

 

 

Tham dự hội thảo có PGS. TS.Lê Quốc Hội - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, thành viên Hội đồng ACI (ASEAN Citation Index); TS. Đoàn Thị Yến Oanh–Phó Giám đốc NXB Khoa học Tự nhiên VAST; TS.Lê Thị Vân Anh - NXB Khoa học Tự nhiên VAST; các lãnh đạo nhà trường và tạp chí đến từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Sư phạm HCM... Về phía Đại học Huế có PGS. TS.Nguyễn Quang Linh–Giám đốc; PGS. TS.Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc; TS.Đỗ Thị Xuân Dung - Phó Giám đốc, Q. Tổng Biên Tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế; lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Quang Linh–Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế cũng như của lãnh đạo các trường đại học, các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Đại học Huế dành cho Tạp chí Khoa học Đại học Huế trong suốt thời gian qua.

 

Hội thảo đi sâu vào các vấn đề quản lý quy trình biên tập và xuất bản theo chuẩn mực của các nhà xuất bản quốc tế uy tín. Ngoài ra, còn có các chủ đề liên quan đến kinh nghiệm nghiên cứu và công bố bài báo quốc tế; các kinh nghiệm xây dựng chính sách tạp chí trên hệ thống website theo chuẩn quốc tế…

 

Tại hội thảo, PGS. TS. Lê Quốc Hội trình bày tham luận: Quản lý biên tập và xuất bản tạp chí khoa học theo chuẩn mực quốc tế và giải pháp cho tạp chí khoa học Việt Nam; TS. Đoàn Thị Yến Oanh trình bày tham luận: Đạo đức xuất bản trong xuất bản Tạp chí khoa học hiện nay; TS. Lê Thị Vân Anh trình bày tham luận: Quy trình phản biện của Tạp chí Khoa học quốc tế có uy tín; PGS. TS. Bùi Đình Hợi trình bày tham luận: Kinh nghiệm triển khai và công bố kết quả nghiên cứu.

 

Ngoài ra, tại hội thảo các đại biểu cũng thảo luận về các giải pháp cụ thể để nâng cấp chất lượng các tạp chí khoa học trong nước đạt chuẩn quốc tế. Các giải pháp được đề cập tới bao gồm những nhóm giải pháp cụ thể như sau: Giải pháp nâng cao chất lượng về nội dung khoa học; Nâng cao chất lượng về hình thức của các tạp chí theo chuẩn quốc tế; Hoàn thiện và tăng cường nhân sự của Hội đồng biên tập; Hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến tạp chí; Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất và đào tạo nâng cao năng lực; Tăng cường công tác xuất bản, phát hành và quảng bá các tạp chí; Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; Các kinh nghiệm gia nhập các tổ chức chỉ mục DOAJ, ACI; Kinh nghiệm triển khai nghiên cứu và công bố bài báo khoa học; Kinh nghiệm lựa chọn tạp chí khoa học uy tín để đăng ký. Sau Hội thảo, những giải pháp được nêu lên sẽ được hiện thực hoá góp phần nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế cho các tạp chí trong và ngoài Đại học Huế.

 

Đức Hưng

Liên kết
×