English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (11-08-2023 11:27)
Góp ý

Trong 2 ngày 10 – 11/8/2023, tại Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với sự chủ trì của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường. Hội nghị có sự tham gia của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý chất lượng, Cục Công nghệ thông tin, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Cục Hợp tác quốc tế; gần 200 đại biểu từ các đại học quốc gia; các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ.

TS. Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

TS. Đinh Văn Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ

 

Nội dung Hội nghị tập huấn bao gồm: Một số quy định chung của Đảng, quy định của pháp luật về PCTN, TC; Thực trạng công tác đấu tranh PCTN, TC và các giải pháp tăng cường đấu tranh PCTN, TC trong giai đoạn hiện nay; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và Công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị về PCTN, TC; Phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của TS. Đinh Văn Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ; Công tác xác minh tài sản thu nhập của Bộ Giáo dục và Đào tạo của TS. Lê Đình Nghị - Phó Chánh Thanh tra Bộ và Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của TS. Nguyễn Đức Cường Chánh Thanh tra Bộ. 

 

Đây là dịp để cán bộ quản lý, chuyên viên làm công tác thanh tra, pháp chế của các cơ sở giáo dục đại học cập nhật thông tin mới, trao đổi kinh nghiệm, nắm rõ quy định và hướng dẫn quan trọng để đưa hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm thống nhất về nội dung, trình tự, thủ tục. 

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×