English | Français   rss
Liên kết
Lịch họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (24-07-2020 09:26)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế thông báo lịch họp các Hội đồngtuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 như sau:

 

 

(Chú ý: Số thứ tự các hội đồng, danh sách thành viên các hội đồng theo Quyết định số 1017/QĐ-ĐHH ngày 20/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế)

 

Thời gian

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Ngày 24/7/2020 (Thứ sáu)

14:00 – 15:00

 

Hội đồng số 14

Nghiên cứu hoa văn trang trí trên các bảo vật quốc gia đồ đồng thời Nguyễn góp phần phát triển sản phẩm du lịch ở Huế

Ngày 27/7/2020 (Thứ hai)

14:00 – 15:00

 

Hội đồng số 01

Khảo sát đa dạng di truyền và các tính trạng đi kèm của các xuất xứ Ba kích tím (Morinda officinalis How.) hiện có phục vụ bảo tồn và chọn giống cây trồng tại khu vực Trung Trung bộ.

Ngày 28/7/2020 (Thứ ba)

14:00 – 15:00

 

Hội đồng số 13

Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thành lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Ngày 29/7/2020 (Thứ tư)

8:00 - 9:00

Hội đồng số 05

Plasmon-Polariton trong các siêu vật liệu quang học dị hướng hyperbolic

 

9:00 - 10:00

Hội đồng số 07

Nghiên cứu một số phản ứng thiên văn hạt nhân sử dụng mô hình mật độ mức hạt nhân vi mô

Hội đồng số 02

Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất tự nhiên, phức chất có hoạt tính kháng khuẩn và ức chế virus bằng tính toán hoá lượng tử kết hợp với các kỹ thuật mô phỏng hiện đại

10:00 - 11:00

Hội đồng số 08

Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng của sợi tinh thể quang tử lõi đặc để ứng dụng phát ánh sáng có phổ siêu liên tục

Hội đồng số 04

Phát triển cảm biến khí hiệu năng cao dựa trên cấu trúc nano α-Fe2O3 có độ xốp cao

14:00 – 15:00

 

Hội đồng số 20 {Phòng họp I.1}

Nghiên cứu tổng hợp composite graphene oxide để biến tính điện cực nhằm xác định đồng thời một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng phương pháp von-ampe hòa tan

16:00 – 17:00

 

Hội đồng số 03 {Phòng họp I.1}

Nghiên cứu biểu hiện protein N và protein S của SARS-CoV-2 trong nấm men Pichia pastoris và cây thuốc lá Nicotiana benthamiana

Ngày 30/7/2020 (Thứ năm)

8:00 – 9:00

Hội đồng số 06

 Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Hội đồng số 09

Nghiên cứu xây dựng mô hình Chỉ số chất lượng nước (WQI) dựa vào phân tích thống kê đa biến và áp dụng trong quản lý nguồn nước ở khu vực miền Trung.

9:00 – 10:00

Hội đồng số 15

Nghiên cứu phương pháp tiếp cận thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Hội đồng số 18

Phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn tài nguyên và khởi nghiệp ở vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế

14:00 – 15:00

 

Hội đồng số 21

Nghiên cứu giá trị làm thức ăn cho bò của cỏ Tây không lông (Brachiaria humidicola) và cây Chanh lương (Leptocarpus disjunctus Mast.) ở miền Trung, Việt Nam

15:00 – 16:00

 

Hội đồng số 22

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của trâu lai F1 (Nội x Murrah) nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi

16:00 – 17:00

 

Hội đồng số 23

Nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn vật liệu địa phương tỉnh Quảng Nam làm cốt liệu nhỏ thay thế cát sỏi lòng sông phục vụ sản xuất bê tông và vữa xây dựng

Ngày 03/8/2020 (Thứ hai)

9:00 – 10:00

Hội đồng số 10

Nghiên cứu một số đa hình đơn nucleotide và mối liên quan với tiền sản giật ở phụ nữ Việt Nam

 

Hội đồng số 19

Tác động của nhóm yếu tố môi trường - xã hội - quản trị công ty (ESG) đến hiệu quả hoạt động của các công ty cố phần giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

10:00 – 11:00

Hội đồng số 11

Nghiên cứu ứng dụng hóa mô miễn dịch để phân loại u lympho dạ dày – ruột

 

14:00 – 15:00

 

Hội đồng số 17

Nghiên cứu ứng dụng e-marketing trong tiêu thụ nông sản tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Việt Nam

 15:00 - 16:00

 

Hội đồng số 16

Nghiên cứu giải pháp khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo  trong các trường đại học Việt Nam

Ngày 04/8/2020 (Thứ ba)

8:00 – 9:00

 

Hội đồng số 12

Xây dựng văn hóa "cộng đồng nghề nghiệp" trong tập thể sư phạm ở các trường phổ thông

 

 

Liên kết
×