English | Français   rss
Liên kết
Tổng hợp vật liệu composite trên nền UiO-66 ứng dụng trong xúc tác và phân tích điện hóa
Góp ý

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu UiO-66, UiO-66/Ni; Cu O/Fe O /UiO-66 có diện tích bề mặt riêng lớn.

------------------------------------

Thông tin thời gian và địa điểm bảo vệ cấp Đại học Huế

1. Thời gian: 08g00 ngày 09 tháng 02 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp 1.1, Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ THANH NHI

Tên luận án: Tổng hợp vật liệu composite trên nền UiO-66 ứng dụng trong xúc tác và phân tích điện hóa

Ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 9940119;

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn: 1. GS.TS Đinh Quang Khiếu     2. TS. Lê Thị Hòa

Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại Học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Tổng hợp vật liệu UiO-66, UiO-66/Ni; Cu O/Fe O /UiO-66 có diện tích bề mặt riêng lớn.

2 . Xác định đồng thời ascorbic acid và acetaminophen trong dược phẩm bằng phương pháp Volt-ampere xung vi phân (DPV) dùng điện cực biến tính bằng vật liệu UiO-66/GCE. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Journal of

Nanoparticle Research.

3 . Ứng dụng vật liệu UiO-66/Ni để xử lý phẩm màu nhuộm 4-Nitrophenol và Methylene blue trong môi trường nước theo cơ chế xúc tác dị thể. Kết quả này được công bố trên tạp chí Journal of Nanomaterials.

4 . Vật liệu Cu O/Fe O /UiO-66 có khả năng xử lý phẩm màu nhuộm Reactive blue 19 trong môi trường nước theo cơ chế xúc tác Fenton.

 

--------------------------------------------

 

Title of dissertation: “Synthesis of composite materials based on UiO-66 for catalysis and electrochemical analysis”

Code: 9940119;

Major: Theoretical chemistry and Physical chemistry

Họ và tên nghiên cứu sinh: LE THI THANH NHI; Khóa đào tạo: 2019

Academic supervisors: 1. Prof.Dr Đinh Quang Khiếu  2. Dr. Lê Thị Hòa

Trainning insitutions: University of Sciences, University of Hue.

The new contributions of the dissertation

  1. UiO-66, UiO-66/Ni, Cu O/Fe O /UiO-66 materials was synthesized with high porosity and specific surface area.
  2. Simultaneous determination of ascorbic acid and acetaminophen in pharmaceutical products by differential pulse Volt-ampere (DPV) method using UiO-66/GCE modified electrode. The results were published in the Journal of Nanoparticle Research.
  3. Application of UiO-66/Ni materials to treat 4-Nitrophenol and Methylene blue dyes in aqueous environment by heterogeneous catalytic mechanism. The results are published in the Journal of Nanomaterials.
  4. Cu O/Fe O /UiO-66 materials have the ability to process Reactive blue 9 dye in water by Fenton catalytic mechanism.
Các tin mới hơn
Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно