English | Français   rss
Liên kết
Explicit reading strategy instruction for Vietnamese non-English major tertiary students
Góp ý

Addresses the issues of reading strategy used by Vietnamese non- English major students in comprehending English level 3 texts, describing reading strategy repertoires and use among non- English major tertiary students and their perceptions on the effects of the strategy intervention. Theoretically, the present study based on concepts and theories of reading strategies (Oxford, 1990; Enciso, 2015) and strategy instruction (Gauthier, Bissonnette & Richard, 2013) and relevant research and studies on reading strategy use and explicit strategy instruction to form a framework. Both theory and empirical findings contribute to understanding of the reading strategies and the implementation of strategy instruction in English reading process. Furthermore, it also helps to raise Vietnamese EFL teachers’ awareness of teaching strategy to EFL students in order to help them achieve better performance in reading comprehension.

Ph.D Candidate: Huỳnh Thị Long Hà

Thesis title: Explicit reading strategy instruction for Vietnamese non-English major tertiary students

Major: Theory and Methodology of English Language Teaching

Code: 9 14 01 11

Academic year: 2017-2020

Supervisor: Dr. Nguyễn Thị Bảo Trang  -  Dr . Trương Bạch Lê

Institution: University of Foreign Languages and International Studies, Hue University

* Contributions

         - The present doctoral dissertation has three major contributions. Firstly, it addresses the issues of

reading strategy used by Vietnamese non- English major students in comprehending English level 3

texts, describing reading strategy repertoires and use among non- English major tertiary students and

their perceptions on the effects of the strategy intervention. Theoretically, the present study based on

concepts and theories of reading strategies (Oxford, 1990; Enciso, 2015) and strategy instruction

(Gauthier, Bissonnette & Richard, 2013) and relevant research and studies on reading strategy use and

explicit strategy instruction to form a framework. Both theory and empirical findings contribute to

understanding of the reading strategies and the implementation of strategy instruction in English

reading process. Furthermore, it also helps to raise Vietnamese EFL teachers’ awareness of teaching

strategy to EFL students in order to help them achieve better performance in reading comprehension.

  • Secondly, the methodological contribution of the study has been the successful use of the mixed-

method sequential embedded design to interpret students’ perceptions. Finally, the practical

contributions of this study are the detailed insight into the effects of strategy instruction on learners’

English reading comprehension. The findings imply that students should be equipped with reading

strategies in order to perform better in their English reading comprehension. They need to be

empowered with techniques, skills and knowledge necessary for the strategy application. The findings

also hint that teachers should integrate the strategy instruction into the teaching process.

----------------------------------------

Tên luận án: Hướng dẫn trực ti¿p cách sử dāng các chi¿n lưÿc đác hiểu cho sinh viên tiếng Anh không chuyên bậc đại học tại Việt Nam

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số: 9 14 01 11

Tác giÁ: Huỳnh Thị Long Hà

Tên c¡ sở đào t¿o: Trường Đ¿i hác Ngo¿i ngữ, Đ¿i hác Hu¿

Giáo viên h°ßng dẫn: TS. Nguyễn Thß Bảo Trang

* Những đóng góp mới của luận án

Luận án này có ba đóng góp chính. Thứ nhất, nó tìm hiểu các vấn đề về việc

hướng dẫn trực ti¿p cách sử dāng các chi¿n lưÿc đác hiểu các bài đác ti¿ng Anh bậc 3, mô tả các chiến lược đọc mà sinh viên ti¿ng Anh không chuyên đã biết và sử dụng và  nhận thức của họ về tác động của việc hướng dẫn trực tiếp các chiến lược.

 Về mặt lý thuyết, nghiên cứu hiện tại dựa trên các khái niệm và lý thuy¿t về chiếm lược đọc (Oxford, 1990; Enciso, 2015) và hướng dẫn chiến lược trực tiếp (Gauthier, Bissonnette & Richard, 2013) và các nghiên cứu liên quan về sử dụng chiến lược đọc và hướng dẫn chiến lược để  để hình thành khung lý thuyết. Các kết quả lý thuyết  và thực nghiệm đều đã giúp hiểu rõ hơn về các chiến lược đọc và việc dạy trực tiếp các chiến lược này cho người học trong quá trình học hiểu tiếng Anh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng giúp nâng cao nhận thức của giáo viên tiếng Anh về giảng dạy chiến lược lược cho sinh viên để giúp các em đạt thành tích cao hơn trong việc đác hiểu.

Thứ hai, đóng góp về mặt phương pháp luận của luận án là việc sử dāng mô hình nghiên cứu khám phá kết hợp thực nghiệm sử dāng phương pháp theo chußi để tìm hiểu nhận thức của sinh viên.

Cuối cùng, k¿t quả nghiên cứu của luận án đã cho cái nhìn sâu sắc chi ti¿t về tác đáng của việc hướng dẫn trực ti¿p cách sử dāng chi¿n lưÿc đối với khả năng đác hiểu ti¿ng Anh của sinh viên. K¿t quả cho thấy rằng sinh viên nên đưÿc trang bß các chi¿n lưÿc đác để thực hiện tốt hơn khả năng đác hiểu tiếng Anh của họ. Sinh viên cần được trang bị với các kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc áp dụng chiến lược. Kết quả nghiên cứu cũng gÿi ý rằng giáo viên nên tích hợp hướng dẫn chiến lược với quá trình giảng dạy.

Các tin mới hơn
Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно