English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (29-08-2020 22:22)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 3299/BGDĐT-KHCNMT ngày 27/8/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:

 

1. Chương trình KH&CN cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ sinh học để khai thác và phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên” thực hiện từ năm 2021 do Đại học Huế là tổ chức chủ trì được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; danh mục các đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 2487/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm). 

 

2. Việc tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Cá nhân đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chủ nhiệm gồm Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ và Tiềm lực khoa học của tố chức, cá nhân (Mẫu 6Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT), số lượng 07 bản in và 1 file PDF về Ban KHCN&QHQT trước 17g00 ngày 03/9/2020; đồng thời chuẩn bị báo cáo thuyết minh bằng MS Powerpoint (khoảng 15 phút) trước Hội đồng tuyển chọn (dự kiến họp trong thời gian từ 07/9 - 08/9/2020).

 

4.Cá nhân được chọn làm chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng tuyển chọn, nộp hồ sơ về Ban KHCN&QHQT trước 16g00 ngày 9/9/2020. Hồ sơ gồm 09 bộ (01 bản gốc và 08 bản sao), mỗi bộ gồm có:

 

- Thuyết minh đề tài kèm dự toán kinh phí chi tiết (được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn kèm theo bản giải trình của chủ nhiệm về việc tiếp thu ý kiến Hội đồng), có đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị và của Đại học Huế;

 

- Minh chứng huy động kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước (Bản cam kết của tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí); 

 

Mọi thông tin xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT, ĐT: 0234.3824030, 0988857123, email nguyenha@hueuni.edu.vn

 

Các file đính kèm:

 

Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно