English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế thăm và làm việc với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (20-08-2023 23:45)
Góp ý

Ngày 17/8/2023, đoàn công tác của Đại học Huế do PGS. TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn lãnh đạo Đại học Huế có PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng, các trường đại học, viện thành viên, đơn vị trực thuộc.

 

Tại buổi làm việc, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học và định hướng chiến lược phát triển trong tương lai. Đoàn công tác của Đại học Huế đã có những trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về mô hình, xây dựng và phát triển Đại học, các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay.

 

 

 

Qua buổi làm việc, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Đại học Huế mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị. Hai Đại học thống nhất sẽ xây dựng chương trình hợp tác. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy việc thực hiện sứ mạng, chiến lược phát triển của mỗi bên, nâng cao vị thế trong nước và quốc tế và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, phát huy thế mạnh của mỗi bên; hợp tác toàn diện trên các hoạt động theo chức năng, tập trung vào lĩnh vực quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực hoạt động khác nhằm phát huy năng lực và thế mạnh trong các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên, tận dụng hiệu quả tiềm năng về con người, cơ sở vật chất, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước; Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thông qua trao đổi giảng viên giảng dạy và hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh, luận văn thạc sĩ (theo nhu cầu của từng đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc mỗi bên); xây dựng hoặc chia sẻ chương trình đào tạo đại học và sau đại học; tiến đến công nhận tín chỉ lẫn nhau; đồng tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên; Hợp tác trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên mỗi bên được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó đưa ra các giải pháp mới, sáng tạo và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu; Hợp tác trong các dự án nghiên cứu khoa học đa ngành, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước. Phối hợp xây dựng các nhóm nghiên cứu liên trường, tiến đến hợp tác xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế; chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu. Phối hợp thực hiện các công bố quốc tế, xây dựng các tạp chí uy tín. Hợp tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của địa phương và đất nước; Hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phối hợp tổ chức các sự kiện khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học; trong các hoạt động khác xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và được sự thống nhất của hai bên.

 

Dịp này, PGS. TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời mời của PGS. TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế sẽ thăm và làm việc với Đại học Huế trong thời gian sớm nhất.

 

Cùng ngày, đoàn công tác của Đại học Huế đã than quan một số trường đại học, viện nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×