English | Français   rss
Liên kết
Hiệu ứng tích cực từ Dự án thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ Việt Nam phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái (17-05-2021 09:06)
Góp ý

Dự án "Thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ Việt Nam phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái" được thực hiện giữa Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế phối hợp với Công ty Unique, Cộng hòa liên ban Đức là một trong những nỗ lực chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu các tiêu cực từ phát triển kinh tế đến môi trường, hệ sinh thái, được triển khai tại 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án đã đem lại những lợi ích thiết thực, thu hút người dân tham gia, tạo nên hiệu ứng tích cực làm thay đổi nhận thức và hành vi của lớp người trẻ tại các địa phương.

 

Nội dung được phản ánh trên Chuyên mục sống xanh, VTV8 ngày 16/5/2021, phát lại vào lúc 5:15’, 9:30’ và 17:30’ ngày 17/5/2021.

 

Xem chương trình tại địa chỉ: https://vtv.vn/video/song-xanh-noi-tiep-the-he-trong-rung-tren-vung-cat-500462.htm

 

Liên kết
×