English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Đại học Huế (15-09-2023 21:13)
Góp ý

Ngày 15/9/2023, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Đại học Huế. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế; đại diện Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế.

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

 

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng Đảng bộ Đại học Huế cũng không ít khó khăn và thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Huế, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động và sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đại học Huế đã tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt tiến độ ở phần lớn các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI đã đề ra.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu” cùng phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - sáng tạo - phát triển” và bám sát các chương trình trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực; đặc biệt, trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tháo gỡ những khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch bệnh; thực hiện đồng thời mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp từng bước được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường ngày càng hiệu quả, thực chất hơn; luôn giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết trong xây dựng Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”.

 

 

Đảng ủy Đại học Huế đã triển khai thực hiện, cụ thể hoá Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI; xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy ĐHH: Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 03/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHH khóa VI về “quản trị Đại học Huế theo định hướng Đại học Quốc gia phù hợp thực tiễn mô hình Đại học hai cấp”; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 03/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHH khóa VI về “công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện”; Nghị quyết số 82-NQ/ĐU ngày 21/9/2022 về “phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy  Đại học Huế đã chủ động, kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo phù hợp với quy định và tình hình thực tế của Đại học Huế.

 

Đại học Huế đã và đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị. Trong đó, đạt một số kết quả cụ thể như: xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; Đề án tái cấu trúc Đại học Huế xứng tầm Đại học Quốc gia; Đề án phát triển Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia; Đề án thành lập Viện Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung…

 

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm đúng mức, đã thực hiện nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, người lao động. Hiện nay, đội ngũ Đại học Huế có 3.606 viên chức và người lao động, trong đó có, 1884 giảng viên cơ hữu, 538 cán bộ nghiên cứu; về trình độ chuyên môn có: 779 tiến sĩ, 16 bác sĩ chuyên khoa II, 17 giáo sư, 186 phó giáo sư, 205 giảng viên cao cấp.

 

Công tác đào tạo tiếp tục giữ ổn định về số lượng ngành đào tạo, quy mô sinh viên, với 150 ngành đào tạo trình độ đại học, 108 ngành đào tạo  trình độ thạc sĩ và 55 ngành đào tạo  trình độ tiến sĩ; 19 ngành đào tạo bằng tiếng Anh và 6 chương trình liên kết đào tạo quốc tế; 01 chương trình đào tạo đồng cấp bằng; nhiều chương trình đào tạo đại học và sau đại học song ngữ Việt – Anh.

 

Công tác đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện nay, Đại học Huế đã có 5/8 đơn vị đào tạo đã hoàn thành và đang triển khai kiểm định chất lượng chu kỳ 2. Có 25 chương trình đào tạo trình độ đại học được kiểm định chất lượng cấp quốc gia.

 

Công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu theo lộ trình Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đại học Huế đã có tổng cộng 23 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia vượt 13 nhiệm vụ so với mục tiêu đề ra. Đối với nhiệm vụ KH&CN các cấp như cấp Bộ/tỉnh, trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ, Đại học Huế đạt trung bình 30,75 đề tài/năm tương ứng với tỷ lệ 61,5% chỉ tiêu của nhiệm kỳ...

 

Chỉ số công bố khoa học của các nhà khoa học Đại học Huế tăng mạnh: năm 2020, tổng số bài báo trên danh mục các tạp chí quốc tế uy tín đạt 476 bài (WoS, Scopus); năm 2021 đạt 522 bài tăng khoảng 10% so với năm; năm 2022, số lượng bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín của Đại học Huế đạt 563 bài, tăng 7,9% so với năm 2021 và đạt tỷ lệ 93,4 % so với mục tiêu phấn đấu đạt 600 bài năm 2022…

 

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ; dự báo thuận lợi, khó khăn, Đảng ủy Đại học Huế xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra:

 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Trong đó, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

 

Tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc lộ trình tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị.

 

Chỉ đạo nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp; khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Tạo điều kiện khơi thông, kết nối các nguồn lực cho phát triển, nhất là việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, các nội dung trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025...

 

Tại Hội nghị, căn cứ vào yêu cầu Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh; Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ ngày 18/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 10/7/2023 của Đảng ủy Đại học Huế về sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Đại học Huế về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Đại Học Huế, các đại biểu tham dự Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc và các đồng chí trong thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế. Với kết quả tín nhiệm cao là rất cao, điều đó thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Đại học Huế trong thời gian qua; tạo động lực để tập thể lãnh đạo Đại học Huế tiếp tục triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện thành công mục tiêu phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia

 

 

Trần Đức

Các tin đã đăng
Liên kết
×