English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ IX (03-06-2021 14:46)
Góp ý

 

Ngày 03/6/2021, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ IX dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đại diện Ban Tổ chức, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học  Huế. 

 

Lãnh đạo Đại học Huế đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế báo cáo một số tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Đại học Huế trong thời gian vừa qua

 

Tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Đại học Huế đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và một số nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2021; thông báo một số tình hình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Huế thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế là Trung tâm giáo dục và Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó vai trò rất quan trọng của Đại học Huế trong thực hiện Nghị quyết này; quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ. Hội nghị đã thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua nhân sự công nhận chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y Dược nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua nhân sự bổ nhiệm Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin và nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản ĐHH nhiệm kỳ 2021-2026…

 

Các thành viên tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Huế trong thời gian sắp đến nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc một cách hiệu quả nhất trong điều kiện, tình hình mới hiện nay.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế diễn ra trong điều kiện đảm bảo quy định 5K trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua Hội nghị, Đảng ủy Đại học Huế đã phát động đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trong toàn Đại học Huế.

 

Trước đó, trong tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát, gây nhiều thiệt hại, tổn thất nặng nề cho nhân dân, đồng bào, Giám đốc Đại học Huế và Công đoàn Đại học Huế đã kêu gọi, vận động viên chức và người lao động trong toàn Đại học Huế phát huy tinh thần tương thân, tương ái đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×