English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI (28-09-2021 15:17)
Góp ý

 

 

Ngày 28/9/2021, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI. Chủ trì Hội nghị là Đồng chí Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế và Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế. Về phía lãnh đạo Tỉnh ủy tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XI

 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XI đã thông qua các chủ trương quan trọng của Đảng ủy Đại học Huế: thực hiện các bước quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế; thông qua Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021; Công bố Quyết định bổ sung Phó Chủ nhiệm UBKT và Uỷ viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo các điểm mới của Trung ương về UBKT và Điều lệ Đảng; thông qua Đề án sáp nhập Viện Tài nguyên Môi trường vào Viện Công nghệ Sinh học Đại học Huế và Đề án sáp nhập Tạp chí Khoa học vào Nhà xuất bản Đại học Huế.

 

Trong quý III năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Huế và sự quyết tâm nỗ lực, đoàn kết thống nhất của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, Đại học Huế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp phòng chống và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19; tổ chức thành công buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030, hướng đến thực hiện thành công mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh tái cấu trúc cấp Đại học Huế và các trường đại học, viện thành viên phù hợp với Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế và Kế hoạch chiến lược phát triển của các đơn vị thành viên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng bản Quy hoạch tổng thể và chi tiết Đại học Huế giai đoạn 2021-2030; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học năm 2021 và các nhiệm vụ kết thúc năm học 2020-2021, xây dựng kế hoạch năm học mới 2021-2022… Hướng dẫn các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết trong toàn Đảng bộ: Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại học Huế…

 

Trong quý IV năm 2021, Đảng ủy Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh phương thức đào tạo trực tuyến bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo trong điều kiện, tình hình mới; chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Chỉ đạo hoàn thành công tác tuyển sinh đại học năm học 2021 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022; đón tiếp sinh viên năm thứ nhất nhập học. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác tái cấu trúc Đại học Huế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Khóa XII. Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy của Hội đồng Đại học Huế và Hội đồng trường các trường đại học thành viên. Chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng trong toàn Đảng bộ…

 

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu về các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 và đề nghị các đảng uỷ, chi ủy cơ sở, các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong toàn Đại học Huế cụ thể hoá, tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

 

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về chuẩn y Phó Chủ nhiệm UBKT và Uỷ viên UBKT Đảng ủy Đại học Huế

 

Trần Đức

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×