English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế hợp tác với Cục TTKH&CN quốc gia trong việc khai thác miễn phí Cơ sở Dữ liệu toàn văn Science Direct (10-10-2020 18:51)
Góp ý

Ngày 8/10/2020, tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế và Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục TT KH&CN Quốc gia ký kết biên bản bàn giao khai thác sử dụng CSDL toàn văn Science Direct

 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Tổ chức, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Một số lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh; Lãnh đạo các Đại học và trường Đại học, Cao đẳng… cùng các đại biểu đại diện cho 68 thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước. Về phía Đại học Huế, TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế đã đại diện BGĐ tham dự.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ năm 2019 - 2020; Thảo luận kế hoạch hoạt động và đặt mua cơ sở dữ liệu trong năm 2020-2021; Một số cơ sở pháp lý và thực tiễn chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động thông tin thư viện và cập nhật một số dịch vụ cung cấp điện tử của các nhà xuất bản trên thế giới. Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động của Liên hợp thư viện giai đoạn 2020 – 2021.

 

Trước đó, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong thảo luận với lãnh đạo Tỉnh Thừa thiên Huế đã quyết định hỗ trợ Đại học Huế trong công tác phát triển khoa học-công nghệ và lộ trình phát triển thành Đại học Quốc gia bằng việc chọn Đại học Huế để cung cấp miễn phí Cơ sở Dữ liệu (CSDL) toàn văn Science Direct. Tại Hội nghị, đại diện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cùng đại diện lãnh đạo Đại học Huế ký kết biên bản bàn giao khai thác sử dụng CSDL nói trên. Đại học Huế là đơn vị thứ 5 sau 2 Đại học quốc gia, ĐH Bách khoa Hà Nội và Cục TTKH&CN được cấp khai thác sử dụng miễn phí một nguồn thông tin khoa học và công nghệ hiện đại, cập nhật, đa dạng và đầy đủ với hơn 2.500 tạp chí và 26.000 sách điện tử như Science Direct.

 

Phát biểu sau lễ ký kết, TS. Đỗ Thị Xuân Dung cảm ơn Lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo Tỉnh TTH, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Đại học Huế trong khai thác nguồn thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu; đồng thời khẳng định nguồn lực này sẽ thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế, góp phần đẩy nhanh lộ trình phát triển thành Đại học Quốc gia của Đại học Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ. Lãnh đạo Đại học Huế cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin KH&CN quốc gia trong triển khai tại Đại học Huế, đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo; đảm bảo công tác chỉ đạo các thư viện đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Huế cùng triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian tới.

 

PV

Liên kết
×