English | Français   rss
Liên kết
Trường ĐH Y – Dược: khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kì 2 giai đoạn 2017-2022 (08-06-2022 21:34)
Góp ý

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kì 2 tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế giai đoạn 2017-2022 sau thời gian làm việc 06 ngày (từ ngày 03-08/6/2022).

 

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội do GS. TS. Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Trưởng đoàn; TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các thành viên của đoàn và các quan sát viên đến từ các trường đại học thành viên của Đại học Huế và các trường đại học khác trên cả nước.

 

GS. TS. Mai Trọng Nhuận cùng các thành viên trong đoàn đã báo cáo kết quả làm việc của đoàn trong 06 ngày qua về những thành tựu đã đạt được, những điểm mạnh của Nhà trường đồng thời cũng chỉ ra các lĩnh vực cần cải tiến đối với các chương trình đào tạo kiểm định. Đó là những khuyến nghị chi tiết, cụ thể, có tính xây dựng và chỉ dẫn để nhà trường tiếp tục cải tiến chất lượng hoạt động. Đoàn chuyên gia đánh giá cao sự phối hợp, chuẩn bị của nhà trường trong đợt khảo sát; những điểm mạnh của nhà trường, đặc biệt là nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản trị đại học; Công tác đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng tích hợp dựa trên năng lực và đáp ứng nhu cầu xã hội; công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; chung tay phục vụ cộng đồng; phát triển cơ sở vật chất hạ tầng… Đặc biệt là sự chủ động của Nhà trường trong việc xây dựng đề án chiến lược phát triển Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc; đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp Nhà trường phát triển tốt hơn trong tương lai. Các góp ý, đề xuất của đoàn đánh giá sẽ là cơ sở giúp Nhà trường có sự nhìn nhận đúng các điểm mạnh, điểm tồn tại và xác định các mục tiêu cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng.

 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đánh giá trong thời gian khảo sát tại trường:

Thảo luận trực tiếp cùng cán bộ giảng viên, sinh viên và các bên liên quan

Khảo sát tại Trung tâm Thông tin thư viện

Phỏng vấn Online các bên liên quan

Khảo sát tại Khoa Y tế công cộng

Khảo sát tại Khoa Dược

Khảo sát tại Khoa Răng hàm mặt

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×