English | Français   rss
Liên kết
Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu (21-05-2022 13:53)
Góp ý

Sáng 21/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam long trọng tổ chức lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế vinh dự là một trong 106 trí thức khoa học và công nghệ được Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ, công tác vận động trí thức và được công nhận danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022”.

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trọng sự nghiệp phát triển đất nước; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế vinh dự là một trong 106 trí thức khoa học và công nghệ được Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ, công tác vận động trí thức và được công nhận danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022”

 

 

 

Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở  nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm an rh hưởng đến sự phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị.

 

 

Liên kết
×