English | Français   rss
Liên kết
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Đại học Huế (25-05-2022 17:25)
Góp ý

Ngày 25/5/2022, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Huế. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, lãnh đạo Đại học Huế và các trường đại học thành viên, đại diện các nhóm nghiên cứu của Đại học Huế tiếp và làm việc với đoàn.

 

 

Mục đích của buổi làm việc là đề nghị Đại học Huế phối hợp phục vụ nhiệm vụ xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khoa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

 

Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Nghị quyết ra đời vào năm 2004 và sơ kết vào năm 2020. Để tổng kết quá trình thực hiện, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế làm cơ sở quy hoạch phát triển vùng, các tỉnh thuộc các vùng kinh tế xã hội, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của các Bộ ngành, các đại hoc, trường đại học, lãnh đạo các tỉnh liên quan. Ban Chỉ đạo đã đặt hàng các đại học quốc gia, đại học vùng; trong đó, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng là các đơn vị tư vấn đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của vùng, thể hiện vai trò của mình đối với sự phát triển Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung.

 

Dự kiến Đại học Huế sẽ tham gia 2 chuyên đề lớn gồm: Định hướng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và vai trò của Đại học Huế; Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và các bài báo hội thảo. Các báo cáo sẽ làm nổi bật vấn đề liên kết phát triển; mô hình quản lý hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng có nhiều tiềm năng, vị thế về du lịch, di sản; tài nguyên thiên nhiên nhưng lại chịu sự tác động của thiên tai bão lũ, hậu quả chiến tranh, biến đổi khí hậu.

 

Dựa trên những đề xuất, Đại học Huế sẽ thành lập các nhóm nghiên cứu và hoàn thành các báo cáo trên cơ sở thế mạnh về nguồn nhân lực của Đại học Huế, góp phần khẳng định vị thế của mình đối với sự phát triển của vùng và của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 54, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

Các tin mới hơn
Liên kết
×