English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 (27-05-2022 09:59)
Góp ý

Theo Công văn số 86/HĐGSNN ngày 24/5/2022 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho đại biểu và ứng viên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ được tổ chức tại Đại học Huế. Đại học Huế xin thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: từ 8g30 ngày 12 tháng 6 năm 2022 (Chủ nhật), đón tiếp đại biểu từ 8g00.

 

2. Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Tp. Huế.

 

3. Thành phần:

- Thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022;

- Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

 

4. Chương trình tập huấn: kèm theo Công văn số 86/HĐGSNN (xem file đính kèm).

 

5. Đăng ký tham dự: Đại biểu và ứng viên đăng ký tham dự qua một trong hai mẫu sau:

- Đăng ký cá nhân: https://forms.gle/mE3DYLTqMVB8ygHZ7

- Đăng ký theo đoàn: https://forms.gle/pbQSZGrDF6AwxX3q7

 

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

ĐT: 0838688818, E-mail: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×