English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về chuỗi hội thảo thuộc Chương trình VLIR-IUC tại Đại học Huế (03-06-2022 09:19)
Góp ý

Trong khuôn khổ Hợp phần 1 về "Nâng cao năng lực giáo dục đại học" thuộc Chương trình Hợp tác thể chế đại học (VLIR-IUC), Đại học Huế sẽ tổ chức chuỗi Hội thảo trong thời gian từ ngày 06/6 đến 10/6/2022. Tham dự các sự kiện có đại diện lãnh đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, các đại học vùng; chuyên gia Chương trình VLIR-IUC từ các trường đại học Bỉ; các chuyên gia về giáo dục đại học của Việt Nam; các doanh nghiệp; các báo cáo viên và đông đảo các cán bộ quản lý, nhà khoa học của Đại học Huế.

 

 

Chương trình tổng thể các sự kiện trong chuỗi hội thảo như sau:

 

Ngày

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

Ghi chú

06/6/2022 (Thứ hai)

08:00

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo” (Workshop on Educational Innovation startup activities, in view of the Innovation awards activities)

Phòng họp I.1

Công văn triệu tập số 772/TB-ĐHH

13:30

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo”

(Workshop on Educational Innovation startup activities, in view of the Innovation awards activities)

Phòng họp I.1

 

07/6/2022 (Thứ ba)

08:00

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo”

(Workshop on Educational Innovation startup activities, in view of the Innovation awards activities)

Phòng họp I.1

 

13:30

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo”

(Workshop on Educational Innovation startup activities, in view of the Innovation awards activities)

Phòng họp I.1

 

15:30

Nghiệm thu sản phẩm cuộc thi đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học (Innovation Award)

Phòng họp I.1

Công văn triệu tập số 772/TB-ĐHH

08/6/2022 (Thứ tư)

08:00

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo”

(Workshop on Educational Innovation startup activities, in view of the Innovation awards activities)

Phòng họp I.1

 

13:30

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ"

(Workshop on Share experience in commercializing scientific and technological products)

Phòng họp I.1

Công văn triệu tập số 766/ĐHH-KHCNQHQT

15:30

Hội thảo "Triển khai thí điểm học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

(Workshop on Support start-up activities at Hue University)

Phòng họp I.1

Công văn triệu tập số 777/TB-ĐHH

09/6/2022 (Thứ năm)

08:00

Hội thảo "Bàn về quản trị và tự chủ đại học sau Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP"

(Workshop on University Governance and Autonomy after Law No. 34/2018/QH14 and Decree No. 99/2019/ND-CP)

Hội trường số 3 Lê Lợi

Công văn triệu tập số 773/TB-ĐHH  

13:30

Hội thảo tập huấn "Phát triển và các cách tiếp cận các quy trình đánh giá nghiên cứu"

(Training workshop on Development and approaches to research assessment process)

Phòng họp I.1

Công văn triệu tập số 748/ĐHH-KHCNQHQT

10/6/2022 (Thứ sáu)

08:00

Hội thảo “Đại học Huế kết nối với doanh nghiệp”

(Workshop on business cooperation strategy)

Hội trường số 3 Lê Lợi

 

08:00

Hội thảo tập huấn “Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0”

(Workshop on Sharing experience in quality assurance of training programs according to AUN-QA standards)

Phòng họp I.9

Công văn triệu tập số 771/TB-ĐHH

*Các phòng họp I.1, I.9 và II.13 ở số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Ban KHCN&QHQT, Quản lý Chương trình VLIR-IUC, Đại học Huế

ĐT: 0912734565, E-mail: nguyenxuanhuy@hueuni.edu.vn

Các tin mới hơn
Liên kết
×