English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng Đại học Huế họp phiên không thường kỳ tháng 5 năm 2022 (09-05-2022 17:33)
Góp ý

 

Ngày 09/5/2022, Hội đồng Đại học Huế đã tổ chức phiên họp không thường kỳ tháng 5 năm 2022. Tham dự có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; các thành viên Hội đồng Đại học Huế và các Phó Giám đốc Đại học Huế.

 

Hội đồng Đại học Huế họp phiên không thường kỳ tháng 5 năm 2022

 

Hội đồng Đại học Huế tổ chức phiên họp không thường kỳ tháng 5 năm 2022 nhằm kịp thời thông qua các chủ trương, giải quyết các nhiệm vụ quan trọng của Đại học Huế: đánh giá nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021; bàn về chủ trương thực hiện quy trình quyết định nhân sự Giám đốc Đại học Huế theo nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học Huế 2021-2026; xem xét thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế.

 

Tại phiên họp các thành viên Hội đồng Đại học Huế đã nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận, góp ý, thống nhất các nội dung về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế, chủ trương quyết định nhân sự Giám đốc Đại học Huế theo nhiệm kỳ Hội đồng Đại học Huế 2021-2026.

 

 

Liên kết
×