English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có rối loạn thần kinh nhận thức
Góp ý

 

Qua nghiên cứu trên 102 đối tượng đái tháo đường type 2 có rối loạn thần kinh nhận thức chúng tôi ghi nhận có một số đóng góp mới như sau:

<!-- [if !supportLists]-->- Là nghiên cứu đầu tiên trong nước khảo sát về đặc điểm các yếu tố nguy cơ và tình trạng kiểm soát đái tháo đường ở đối tượng đái tháo đường type 2 có rối loạn thần kinh nhận thức.

<!-- [if !supportLists]-->- Nghiên cứu đánh giá các tổn thương về cấu trúc hay gặp trên cộng hưởng từ sọ não và từ đó định hướng các thể rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

<!-- [if !supportLists]-->- Nghiên cứu cũng tìm ra các đặc điểm tổn thương phổ biến trên hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não và các mối liên quan giữa tổn thương trên hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não với các rối loạn trong lĩnh vực chức năng thần kinh nhận thức, giúp cho bác sỹ lâm sàng định hướng và định khu được tổn thương khi khám phân loại rối loạn thần kinh nhận thức.

<!-- [if !supportLists]-->- Nghiên cứu đã tìm ra được các mối liên quan từ các yếu tố nguy cơ đến tình trạng kiểm soát đái tháo đường với tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức và đặc điểm tổn thương não trên cộng hưởng từ ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

<!-- [if !supportLists]-->- Xây dựng được các mô hình dự báo giúp ích cho việc tầm soát và quản lý các thay đổi lĩnh vực chức năng thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. 

Góp phần định hướng cho các nghiên cứu chuyên sâu về bệnh não đái tháo đường mà biểu hiện là rối loạn thần kinh nhận thức và thay đổi não bộ bệnh nhân đái tháo đường trong tương lai.

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN VY HẬU

Tên luận án: “Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có rối loạn thần kinh nhận thức”.

Chuyên ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Giáo viên hướng dẫn: 

- PGS.TS. HOÀNG MINH LỢI

- GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại Học Huế.

 

Qua nghiên cứu trên 102 đối tượng đái tháo đường type 2 có rối loạn thần kinh nhận thức chúng tôi ghi nhận có một số đóng góp mới như sau:

Là nghiên cứu đầu tiên trong nước khảo sát về đặc điểm các yếu tố nguy cơ và tình trạng kiểm soát đái tháo đường ở đối tượng đái tháo đường type 2 có rối loạn thần kinh nhận thức.

Nghiên cứu đánh giá các tổn thương về cấu trúc hay gặp trên cộng hưởng từ sọ não và từ đó định hướng các thể rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Nghiên cứu cũng tìm ra các đặc điểm tổn thương phổ biến trên hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não và các mối liên quan giữa tổn thương trên hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não với các rối loạn trong lĩnh vực chức năng thần kinh nhận thức, giúp cho bác sỹ lâm sàng định hướng và định khu được tổn thương khi khám phân loại rối loạn thần kinh nhận thức.

Nghiên cứu đã tìm ra được các mối liên quan từ các yếu tố nguy cơ đến tình trạng kiểm soát đái tháo đường với tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức và đặc điểm tổn thương não trên cộng hưởng từ ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Xây dựng được các mô hình dự báo giúp ích cho việc tầm soát và quản lý các thay đổi lĩnh vực chức năng thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Góp phần định hướng cho các nghiên cứu chuyên sâu về bệnh não đái tháo đường mà biểu hiện là rối loạn thần kinh nhận thức và thay đổi não bộ bệnh nhân đái tháo đường trong tương lai.

 

NEW CONTRIBUTION STUDY

PhD Student:    NGUYEN VAN VY HAU

Thesis title: “Study of risk factors and brain magnetic resonance imaging in type 2 diabetic patient with neurocognitive disorder”

Specialty:  Internal Medicine

Code: 9 72 01 07

Academic Instructor:

- Assoc. Prof. Hoang Minh Loi, MD, PhD

- Prof. Nguyen Hai Thuy, MD, PhD

- Training institution:   Hue University of Medicine and Pharmacy- Hue University

 

Based on the result from researching 102 subjects with type 2 diabetes mellitus and neurocognitive disorder, we supposed that:

This is the first study in Vietnam to investigate the characteristics of risk factors and the management of type 2 diabetes mellitus in individuals with neurocognitive disorders.

The study has also found the associations between the lesions on the brain magnetic resonance imaging and the disorders in neurocognitive function, which may help clinicians to locate the injuries when examining and classifying neurocognitive disorders.

The study assesses the structural lesions that are commonly observed on the brain magnetic resonance image (MRI) and specifies accordingly the type of neurocognitive disorders in patients with type 2 diabetes.

The study develops some predictive models that are useful for screening and managing the changes of neurocognitive function in type 2 diabetic patients.

The study contributes to guiding future intensive studies about diabetic encephalophathy in the field of neurocognitive disorders and on changes in the brain of type 2 diabetic patients.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×